Jaarwerkplan en Jaarverslag

In september hebben we een Jaarwerkplan en Jaarverslag van de Stichting Breuningslaan gemaakt.  We hebben onze situatie beschreven en we komen met doelen voor de toekomst. Het Jaarwerkplan voor 2012 en daarna komt met een duidelijk actie plan. Een van de ideeën is al van plan tot werkelijkheid geworden, namelijk de samenwerking met het Vluchtelingenwerk Noord Nederland afdeling Heerenveen. Andere plannen zijn onder andere nieuwe initiatieven van de Groene brigade voor het volgend jaar. Het Jaarwerkplan vertelt ook over onze regelmatige activiteiten in clubs of in de straat samen met de begroting planning.

 

Het Jaarverslag gaat niet alleen over het jaar 2011 van de Stichting Breuningslaan maar ook over onze geschiedenis vanaf het begin in 2008. Onze activiteiten in de laatste jaren staan erin samen met de financiële details .

Deze documenten worden bereikbaar op onze website na registratie of zijn in te zien in het Inloophuis.

Over ons

Over ons – De Geschiedenis

In 2008 nam WoonFriesland in de Breuningslaan het initiatief om de neerwaartse spiraal waarin de buurt zich bevond te doorbreken. Hiervoor werd een Werken aan Wijken programma gestart samen Woningstichting Weststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf,Politie Friesland en opbouwwerk. Vanaf het begin zijn de bewoners leidend geweest in het verbeteren van hun buurt. Deze rol hebben ze voortvarend opgepakt. De plannen die door bewoners zelf werden bedacht voor hun buurt, zijn inmiddels ook grotendeels door henzelf uitgevoerd.

 De eerste vrijwilligers hebben de speeltuin afgebroken. Deze vrijwilligers zijn daarna doorgegaan in de groep De Groene Brigade. In april 2009 kregen we de sleutel van het Inloophuis, waarna begonnen is met de inrichting. De organisatie werd groter en verschillende clubjes zijn geopend. De Groene Brigade, de Eet en kookclub, Creaclub voor kinderen en volwassenen, “Goed in je vel” club (yoga), Sjoelclub. Om het sociale leven in het Breuningslaan te verbeteren en bewoners en vrijwilligers gezellig bijkletsen is er Koffiemoment georganiseerd. Deze activiteit is twee keer per week en de Brunch één keer per maand. In 2010 was het duidelijk dat dit spontane enthousiasme werd gewaardeerd bij partners van dit project, welke langdurig ondersteuning hebben beloofd door het ondertekenen van het buurtcontract. In 2010 is dit project een Stichting geworden.

Het Inloophuis is een plaats waar de mensen uit onze buurt altijd welkom zijn. Is er een activiteit in het inloophuis – dan hangt er een vlag uit, daarmee wordt gezegd kom en doe mee. Dit is de bedoeling van het Inloophuis. Wilt iemand van de buurt iets voor de buurt te doen? Het Inloophuis is er voor om te helpen. Die enige voorwaarde is dat activiteiten in het inloophuis open zijn voor iedereen van de buurt. De straat wordt wat mooier met door de vrijwilligers kerstbomen geplaatst en gezelliger met de kerstactiviteiten en de Nieuwjaarsborrel.

Bestuur

Bestuur

De huidige bestuursleden zijn

Monique Holtrop               : voorzitter

Ondrej Sindelka                : penningmeester

Mirjam de Witte                : secretaris

Anton van de Merwe         : bestuurslid

Paul van der Molen            : secretaris

Gert Vermeulen                 : bestuurslid

 

Het bestuur heeft  elke maand een vergadering in het Inloophuis. Er zijn ook vrijwilligers vergaderingen met het bestuur.

Het bestuur van Stichting Breuningslaan tot het eind van 2010.

Kirby Jansen                         : voorzitter

Auke Cnossen                      : secretaris

Rinnie Westerbeek                : penningmeester

Kumari Welp                        : bestuurslid

Ankie Postma                       : bestuurslid

Rinnie Westerbeeken Ankie Postma zijn gestopt als bestuurslid van de stichting aan het eind van 2010. Ondrej Sindelka is in het bestuur gekomen. Het bestuursleden tussen 1-1- 2010 en 1- 9- 2011 waren

Kirby Jansen                     : voorzitter

Auke Cnossen                   : secretaris

Ondrej Sindelka                : penningmeester

Kumari Welp                     : bestuurslid

Per 1-9- 2011 hebben Kirby Jansen en Kumari Welp hun functie als voorzitter en bestuurslid opgezegd.

Het bestuur per 1-8-2012.

Auke Cnossen                : voorzitter

Ondrej Sindelka             : pennigmeester

Mirjam de Witte             : secretaris

Per 1-6- 2013 heeft Auke Cnossen zijn functie als voorzitter en bestuurslid opgezegd. Anton van de Merwe en Peter Monen zijn in het bestuur gekomen.

Het bestuur per 1-6-2013

Peter Monen                     : voorzitter

Mirjam de Witte                : secretaris

Ondrej Sindelka                : penningmeester

Anton van de Merwe         : bestuurslid

In 2013 is Monique Holtrop in het bestuur gekomen en in 2014 zijn Gert Vermeulen en Paul van der Molen in het bestuur gekomen. In zomer 2014 heeft Monique Holtrop het interim voorzitterschap van Peter Monen overgenomen en werd voorzitter. Peter Monen is bestuurslid gebleven tot zijn overleden in de zomer 2015.