Over ons

Over ons – De Geschiedenis

In 2008 nam WoonFriesland in de Breuningslaan het initiatief om de neerwaartse spiraal waarin de buurt zich bevond te doorbreken. Hiervoor werd een Werken aan Wijken programma gestart samen Woningstichting Weststellingwerf, Gemeente Weststellingwerf,Politie Friesland en opbouwwerk. Vanaf het begin zijn de bewoners leidend geweest in het verbeteren van hun buurt. Deze rol hebben ze voortvarend opgepakt. De plannen die door bewoners zelf werden bedacht voor hun buurt, zijn inmiddels ook grotendeels door henzelf uitgevoerd.

 De eerste vrijwilligers hebben de speeltuin afgebroken. Deze vrijwilligers zijn daarna doorgegaan in de groep De Groene Brigade. In april 2009 kregen we de sleutel van het Inloophuis, waarna begonnen is met de inrichting. De organisatie werd groter en verschillende clubjes zijn geopend. De Groene Brigade, de Eet en kookclub, Creaclub voor kinderen en volwassenen, “Goed in je vel” club (yoga), Sjoelclub. Om het sociale leven in het Breuningslaan te verbeteren en bewoners en vrijwilligers gezellig bijkletsen is er Koffiemoment georganiseerd. Deze activiteit is twee keer per week en de Brunch één keer per maand. In 2010 was het duidelijk dat dit spontane enthousiasme werd gewaardeerd bij partners van dit project, welke langdurig ondersteuning hebben beloofd door het ondertekenen van het buurtcontract. In 2010 is dit project een Stichting geworden.

Het Inloophuis is een plaats waar de mensen uit onze buurt altijd welkom zijn. Is er een activiteit in het inloophuis – dan hangt er een vlag uit, daarmee wordt gezegd kom en doe mee. Dit is de bedoeling van het Inloophuis. Wilt iemand van de buurt iets voor de buurt te doen? Het Inloophuis is er voor om te helpen. Die enige voorwaarde is dat activiteiten in het inloophuis open zijn voor iedereen van de buurt. De straat wordt wat mooier met door de vrijwilligers kerstbomen geplaatst en gezelliger met de kerstactiviteiten en de Nieuwjaarsborrel.