Zwerfafval

Er wordt door u als bewoner wel eens zwerfafval gesignaleerd in de Breuningslaan. Ook kunnen er andere zaken zijn die u als bewoner aan het openbaar gebied in de straat opvallen. De vraag is bij ons binnen gekomen waar je dit het beste kunt melden. Dit kan bij de gemeente en wel bij de infolijn.

 

U kunt de infolijn bellen voor:

- wegenonderhoud

- openbare verlichting

- groenvoorziening

- reiniging

- riolering

- onderhoud openbare gebouwen

 

Het telefoonnummer is:

Infolijn Gemeente:

0561-691300.

U kunt naar de infolijn bellen van maandag t/m donderdag van 08.00 -17.00 uur en op vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

 

Voor dringende zaken is de Infolijn ook na kantooruren en in het weekend bereikbaar via een antwoordapparaat. Hierop kunt u een boodschap inspreken.

Noemt u duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en een korte omschrijving van de klacht. De storingsdienst krijgt dan automatisch melding van uw klacht en speelt hier zo spoedig mogelijk op in.

Het is voor de gemeente fijn als u de ogen in de wijk wilt zijn wat betreft dit soort zaken.
In gezamenlijkheid kunnen we zorgen voor een schone en veilige wijk.

Burenlawaai/Burenruzie

Burenlawaai/Burenruzie

Lawaai van de buren komt niet alleen altijd ongelegen; als het regelmatig voorkomt, kan het zelfs voor een belangrijk deel uw leven gaan bepalen. Vaak hebben buren zelf niet in de gaten dat ze luidruchtig zijn geworden en vinden ze het helemaal niet erg als u aanbelt om te vragen of het wat zachter kan. Andersom kunt u zelf ook veel doen om overlast voor uw buren te voorkomen. Hoe zou u het zelf vinden als de stereo van de buren urenlang staat te dreunen? Er samen over praten helpt vaak al.

 

Wanneer bellen?
Probeer altijd eerst om er samen met de buren uit te komen. Soms lukt dat niet en loopt een ruzie hoog op. In dat geval kunt u de politie bellen via 0900-8844. Vaak om te bemiddelen, want wetten en regels geven niet altijd een duidelijke definitie van overlast. Overigens heeft de politie een geheimhoudingsplicht en maakt daarom nooit de naam van een klager kenbaar. Wel wordt iedere melding vastgelegd in het politiesysteem.

 

Adviezen
Na 22.00 uur is het raadzaam zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken. Vaak is het verstandig een feestje vooraf te melden bij de buren. Ook is het handig vooraf een buurt- of examenfeest bij de politie te melden. Deze weet bij eventuele klachten dan meteen al wat er speelt.

 

Meer informatie vindt u op de websites:


• www.vrom.nl/burenlawaai_online van het ministerie van VROM


• www.nsg.nl van de Nederlandse Stichting Geluidshinder