Burenlawaai/Burenruzie

Burenlawaai/Burenruzie

Lawaai van de buren komt niet alleen altijd ongelegen; als het regelmatig voorkomt, kan het zelfs voor een belangrijk deel uw leven gaan bepalen. Vaak hebben buren zelf niet in de gaten dat ze luidruchtig zijn geworden en vinden ze het helemaal niet erg als u aanbelt om te vragen of het wat zachter kan. Andersom kunt u zelf ook veel doen om overlast voor uw buren te voorkomen. Hoe zou u het zelf vinden als de stereo van de buren urenlang staat te dreunen? Er samen over praten helpt vaak al.

 

Wanneer bellen?
Probeer altijd eerst om er samen met de buren uit te komen. Soms lukt dat niet en loopt een ruzie hoog op. In dat geval kunt u de politie bellen via 0900-8844. Vaak om te bemiddelen, want wetten en regels geven niet altijd een duidelijke definitie van overlast. Overigens heeft de politie een geheimhoudingsplicht en maakt daarom nooit de naam van een klager kenbaar. Wel wordt iedere melding vastgelegd in het politiesysteem.

 

Adviezen
Na 22.00 uur is het raadzaam zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken. Vaak is het verstandig een feestje vooraf te melden bij de buren. Ook is het handig vooraf een buurt- of examenfeest bij de politie te melden. Deze weet bij eventuele klachten dan meteen al wat er speelt.

 

Meer informatie vindt u op de websites:


• www.vrom.nl/burenlawaai_online van het ministerie van VROM


• www.nsg.nl van de Nederlandse Stichting Geluidshinder